ProGRAFICA - BULGARIA

24-02-2014
Deep interview edited by the Bulgarian magazine ProGRAFICA to our long standing customer Abagar, one of the biggest book manufacturer in Bulgaria.

ProGRAFICA - BULGARIA

With the cooperation of Meccanotecnica local representative, Misto 90, we are glad to promote the following article from ProGRAFICA Magazine.
It describes the history and statement of one of our biggest customer in Bulgaria, i.e.  Abagar . And especially it describes the passion of making books every day: "[...] publishing is a vocation which concerns with books [...]", stated Mr. Marian Kenarov, CEO of Abagar.

-

-

-

[„Абагар“ АД – минало, настояще и бъдеще

Три въпроса към инж. Мариян Кенаров, изпълнителен директор на ИПК „Абагар“ АД,
и г-н Иван Петров, главен редактор и председател на съвета на директорите

Разкажете ни накратко за плановете Ви за развитието на „Абагар“ АД. инж. Мариян Кенаров: Въпреки случващото се в страната с книгоиздаването мога да кажа, че ние никога няма да се откажем от книгата. Ще продължим специализацията си и ще залагаме, както и досега, на качествените заглавия. Нашата крайна цел е да продължим и да запазим делото на Търновската школа. Иван Петров: Ще продължим да залагаме на изключително прецизирания подбор на заглавията, които ще издаваме занапред. целта е да предлагаме на читателите стойностни, сериозни и с добро оформление и полиграфическо изпълнение книги. Какви заглавия могат да очакват читателите от Абагар“ АД в близко бъдеще? инж. Мариян Кенаров: Съвсем скоро читателите ще могат да открият редица заглавия с особена стойност за всеки български читател като например: „Записки по българските въстания“, „Епопея на забравените“, произведенията на Христо Ботев, Димчо Дебелянов и много други.

Книгоиздаването в страната несъмнено има проблеми в последните години, но трябва ли да се търсят само външни причини за това? Не трябва ли издателите (АБК) да погледнат и към себе си – да променят мисленето си, както и начина си на работа?
инж. Мариян Кенаров: Според мен основният проблем беше, че преди години в редиците ни бяха допуснати и търговци. Книгоиздаването е призвание, свързано е с определено отношение към книгата. От друга страна, търговците търсят печалбата.
Иван Петров: Смятам, че Асоциацията (АБК) прави опити в тази насока и благодарение на тях нещата се промениха. Бях на последната среща в Катарино и мога да кажа, че колегите гледаха самокритично на нещата и търсеха начини да помогнат на АБК и на своите колеги. На срещата присъстваха и представители на Министерство на културата и на Министерство на образованието и науката и като цяло разговорите бяха насочени в посока как да бъдат решени проблемите на книгоиздаването в настоящия момент.

По пътя на „Абагар“
или как книгата достига до нас, читателите

Закачката в заглавието на статията не е случайна. От една страна, правим връзка с първата българска печатна
книга „Абагàр“ (на латински: Abagarus, в чест на легендарния цар Абгар V Уккама) – молитвеник, издаден в Рим през 1651 година от бъдещия никополски католически епископ Филип Станиславов, и от друга в следващите редове ще се опитаме да погледнем към книгоиздаването с помощта на великотърновския издателско-полиграфически комплекс „Абагар“ АД.
Причината да изберем именно тях се корени в два основни момента. На първо място дълбоката историческа връзка с книгоиздаването поради факта, че са наследник на създадената през 1951 г. печатница „Димитър Найденов“ и имат вече дългогодишна история, която преминава през няколко периода. „Абагар“ АД е издателско-полиграфическия комплекс, който успешно съхранява традициите и същевременно е в тон с новаторството през последните години. На второ място моделът им на работа и тяхното търсене на съвършенство.
Несъмнено книгоиздаването е специфична материя, а пътят на книгата до нас, читателите, не е никак кратък – изпълнен е с важни решения и умения на хората, които я създават.
Възможно ли е толкова „дълъг“ път да бъде описан? Най-малкото ще направим опит. Но всичко по реда си. Нека „стъпим“ в началната точка от пътя.
Книгата – едно истинско творение Книгата е контейнер, пазещ настоящето, съдържащ знание, съхраняващ духовните ценности, философските и политически идеи на деня. Книгата е съвременникът, разказващ за културата, познанието и идеалите на хората.

Книгоиздаването – създаването, изработването и публикуването на една книга – е не просто специфична материя, а несравнимо изкуство, което малцина успяват истински да усвоят. Изкуство, което извлича максимума на творческите умения на редица хора, които са не само професионалисти в своята работа, но и милеят за хубавата книга и постоянно търсят начини да извисят изкуството на книгата до нови хоризонти. Дори и днес, когато маркетингът и начините за намаляване на разходите са се превърнали в мантра, ценителите на изкуството на книгата са все още сред нас. За мнозина книгата е съвкупност от съдържание (посланието) и форма (полиграфическото изпълнение), така че когато говорим за истинското изкуство на книгата, не трябва да пропускаме нищо. В единството на елементите откриваме изяществото – художественото ù оформление, печата, подвързията, дори хартията и мастилата.
Историческа основа Несъмнено едно от големите открития на XV век е пресата на Гутенберг, която поставя началото на истинска революция и води до бързо развитие на книгопечатането.
Малко по-късно, през 1566 г. – само 127 г. след Гутенберг, Яков Крайков отпечатва във Венеция първата българска печатна книга Часослов, а през 1651 г. бъдещият никополски католически епископ Филип Станиславов изда-
ва „Абагàр“, определяна като първата българска печатна книга на съвременен език (част от книгата е на български, другата – на хърватски). Тя представлява молитвеник, издадена е и отпечатана в Рим, а авторът пише в послеслова, че я „подарява на своя български народ“. Заглавието идва от включеното апокрифно послание на едеския цар Абагар (Авгар) до Иисус. Според древно предание Иисус го излекувал чрез силата на Божието слово и чрез
убрус – кърпа, запазила образа на Христос. От книгата днес се съхраняват 17 екземпляра.
Три века и половина по-късно (през 1991 г.) тази книга дава името на Издателство и печатница „Абагар“ в гр. Велико Търново. Изборът на името е културен, исторически и патриотичен акт на ръководството и работещите в печатницата, в полза на духовността и с поглед в бъдещето. Не са имали предвид само географската близост на Никопол и благородните дела на Филип Станиславов, който е целял да просвети и обедини своя народ. „Абагар“ АД със своето издателство продължава не само тези традиции, но черпи и от по-далечното и по-близко историческо минало.
Издателството се вдъхновява от Златния XIV век на нашата културна история и от нашето Възраждане, като продължава традициите на бележитите българи, живели и творили в средновековния Търновград и околностите му. В историята на българската държавност и култура XIV век е паметна епоха. Тогава България отново, както през времето на княз Борис I (852–889) и царСимеон (893–927), става „държава на духа“. Творците от Търновската школа създават новия Златен век на българската култу-ра, а българската столица отново се превръща в център, излъчващ идеи, образи и личности.
„Абагар“ АД е правоприемник на тази културно-историческа традиция и на печатниците, съществували след Освобождението ни от османско владичество (1877–1878 г.) до национализацията (1947–1948 г.) на територията на област Велико Търново. Наследник е на тези будни българи, които в желанието си да дадат повече знания на народа си, са доставили в условията на Османската империя първите печатни машини на територията на днешна България. Но за съжаление не са им дали разрешение да ги използват във Велико Търново и Свищов.
Историята на книгопечатането и издателската дейност в областта е много обширна. И днес в града и областта не е малък броят на печатниците и издателствата, които са достойни наследници на историческото и културно минало на старата столица.

„Абагар“ АД – издателство и печатница – предимства на модела Нееднократно на страниците на списание ProGRAFICA сме ви срещали с редица издатели, с които сме обсъждали предизвикателствата пред книгоиздаването в страната. За съжаление се оказва, че проблемите са хронични и възможности за тяхното преодоляване като че ли липсват. Или поне така изглежда на пръв поглед. Без съмнение „Абагар“ АД е изградило през годините своя авторитет и е допринесло в немалка степен за изграждането на статута на книгата в страната. Подобен резултат е възможен, когато наред с икономическите показатели се заложи на осъществяването на отговорна политика за стимулиране на читателския интерес.
Издаваните от „Абагар“ АД книги показват определено внимание към творческите възможности на българските автори. В тази насока г-н Иван Петров, главен редактор, допълва: „Абагар“ АД осъществява стратегия, при която еднакво добре се обгрижват както традицията, така и протичащите в съвременността процеси. Заедно с образците на родната и световна литература биват публикувани и сериозни критически издания. Издават се книги на съвременни писатели, научна и справочна литература, учебна и учебно-помощна литература.“
Горното твърдение се потвърждава с факти от дейността на търновския издателско-полиграфически комплекс, например, че за последните 23 години (считано от 01.04.1991 г.) „Абагар“ АД са издали над 1000 заглавия или, за да бъдем абсолютно точни – 1063. Несъмнено успехът на „Абагар“ АД се дължи на няколко фактора. От една страна, имаме опитност на екипа, както споделя инж. Мариян Кенаров, изпълнителен директор на ИПК „Абагар“ АД: „За мен няма тайни при изработването на книги. От 1981 г. се занимавам с книгопечатане, а от 1992 г. и с книгоиздаване. Девизът на нашия екип е „Стремеж към съвършенство“. Знам, че в природата няма съвършени неща, но стремежът към недостижимото е най-добрата амбиция, която ни съпътства в ежедневната ни работа. За нас книгата е диалектическо единство между форма и съдържание и това ни мотивира във всекидневната ни работа.“ От друга страна, гъвкавостта, която могат да приложат по отношение производствените възможности, разполагайки със съвременно оборудвана печатна база.
Съдържание и форма – мениджърският екип В днешно време книгоиздаването/книгопечатането е рисков бизнес. За да се задържиш на пазара, трябва да вземаш правилни решения. В „Абагар“ АД решенията са в ръцете на инж. Кенаров и г-н Петров. Защо всъщност обръщаме внимание на този факт, може би бихте се запитали? Надявам се помните мислите в началото за истинското изкуство на книгата и че то е резултат от съдържание и форма. Същите характеристики откриваме в дуото, вземащо решенията в „Абагар“ АД – г-н Петров (съдържанието), който е главен редактор на издателството и внимателно подбира заглавията, достойни да носят тяхното лого, и инж. Кенаров (формата), за когото изработката на книги е част от неговата същност. Тогава бихме ли могли да очакваме нещо по-различно от истинско изкуство, когато се докоснем до техните издания? Докато гостувахме на „Абагар“ АД, в печатницата отпечатваха „Алхимикът“ на Паулу Коелю (издателство „Обсидиан“), което ни се стори някак съдбовно. Нали знаете, „Когато много силно искаш нещо, цялата Вселена ти съдейства да го постигнеш“. Явно за екипа на „Абагар“ АД създаването на книги със съдържание и форма, оставящи силна следа у читателя, се е превърнало в тяхна „лична легенда“.
Пътят, по който преминава печатната книга, преди да достигне до нас, не е никак кратък. Изпълнен е с предизвикателства и успешният краен резултат зависи от професионалните възможности на всички, участващи в процеса. А те, бъдете сигурни, не са малко. Всичко започва в главата на автора на книгата – от идеята, от желанието му да потърси отговор на въпрос, който лично него го терзае или за който смята, че има обществено значение. След това трябва да открие „ключа“ как идеята да се превърне в реалност и как подходящо би могла да бъде развита в книга.
Когато авторът е готов да покаже своето произведение пред света, той се насочва към издателството. В нашия случай решението за издаването на книгата е в ръцете на г-н Иван Петров и инж. Мариян Кенаров, които заедно подбират всички издавани от „Абагар“ АД книги.
Когато проектът е одобрен, следва работата на редактора – той проследява цялостната история, как персонажите биват развити и други важни аспекти, свързани със „съдържанието“ на книгата. След като работата на редактора е приключила, той е дал своите предложения и авторът е готов с финален вариант, се пристъпва към визуалната част. „Абагар“ АД разполагат със свое студио за дизайн и художествено проектиране, което е отражение на техния комплексен модел на работа. Така те имат предимството да решават и относно това, как дадена книга би могла да бъде произведена по най-добрия начин, за да може дизайнът и оформлението да намерят своето естествено продължение и в хартиеното тяло.
„Лицето“ на книгата, нейната корица, е от съществено значение. Това е елементът, чрез който трябва да бъде показана цялата история. Поради факта, че всяка книга е различна, и поради желанието да се търси уникалност, от „Абагар“ АД са разработили модел, който включва в процеса на създаване на книгата редица илюстратори и художници от страната.
Преди да се пристъпи към печат, книгата преминава в ръцете на коректора – човекът, който е „орловото око“ в проекта, следящ за множество проблеми, технически и граматически, които, оставени непремахнати, биха развалили удоволствието на читателя. Следват междинните стъпки по генериране на pdf файл, електронния монтаж и подготовка на печатните форми. Следва печатът. В печатната база на„Абагар“ АД има инсталирани ролни офсетови машини, както и две нови четирицветни листови офсетови печатни машини с марката Heidelberg.
Когато книгата бъде отпечатана, се преминава към довършителния етап. И тук техническата база, с която разполага „Абагар“ АД, е на много високо ниво, което гарантира уникалния вид на крайния продукт. Например, само преди няколко години те инвестираха и инсталираха във Велико Търново конвейерна система за обработване на книжни тела и влагането им в подвързия, благодарение на която оптимизираха и автоматизираха съответните процеси. И тъй като стигнахме до последната стъпка, преди книгата да се отправи към разпространителите и оттам до нашите ръце, ще се върнем към „Алхимикът“ на Паулу Коелю. Причината да го направим е желанието ни да обърнем внимание на интегралната подвързия. Това е един наистина интересен начин, прилаган от „Абагар“ АД, който не само има практично значение, но и обогатява допълнително печатната книга. Накратко интегралната подвързия може да бъде описана като комбинация от твърда и мека подвързия. По този начин в един елемент имаме здравината на книгите с твърда подвързия и всички предимства, произтичащи от това, заедно с удобството на книгите с меки корици.
При „Алхимикът“ в състава на корицата от „Абагар“ АД са „забъркали“ и още един елемент – добавили са ман- шети. Изработена по този начин, печатната книга несъмнено оставя незабравимо усещане у читателя– не само със своето съдържание, но и с формата си. Невероятните книги променят живота ни, променят историята. Нищо не може да се сравнява със силата накнигата. Няма читател, който да не може да посочи поне една книга, която му е оказала толкова силно влияние, че е променила живота му.]

Courtesy of ProGRAFICA, February 2013, Bulgaria.

Click here for more info: http://issuu.com/r.dalev/docs/prografica_02_2013_for_web

Media & News

Press Room Press Room Archive