Linia wykańczająca

Inline

Inline

ROZWIĄZANIE DLA PRODUKCJI KSIĄŻEK, GDY NIEZBĘDNA JEST WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Nipping

Nipping

Linia prasująca grzbiet książki w jednym procesie łączy szycie i dociskanie książki