Rozwiązania dla wykańczania druku offsetowego > Linia zbierająca i szyjąca
Magix

Linia Magix umożliwia automatyzację procesu szycia książek na jeszcze większą skalę niż linia Multiplex SA. Została zaprojektowana po to, by w jednym cyklu produkcyjnym nie tylko zebrać i zszyć bloki składek, ale także automatycznie przekazać je następnie bezpośrednio do maszyny paletującej, do sklejarki grzbietów lub do linii pakującej.

Magix

Linia Magix składa się z jednej maszyny zbierającej MX4, do której może zostać podłączone do pięciu maszyn zszywających aster (asterTOP, asterPRO lub asterPRO / 52) wyposażonych w automatyczny system załadowująco -odbierający zszyte bloki książek. Tak duża liczba maszyn szyjących umożliwia linii Magix na produkcję wystarczającej liczby bloków książek na minutę, aby bezpośrednie połączenie z linią wykańczająca było opłacalne.

Do pobrania

Aby pobrać katalog prosimy o dostarczenie nam kilku informacji zwrotnych o sobie. Zebrane dane będą przechowywane jako ogólne źródło informacji