Rozwiązania dla wykańczania książki > Linia wykańczająca
Inline

ROZWIĄZANIE DLA PRODUKCJI KSIĄŻEK, GDY NIEZBĘDNA JEST WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Inline

Linia INLINE jest nową modułową i wielofunkcyjną linią wykańczającą firmy Meccanotecnica.

Urządzenie to umożliwia różnorodne procesy oprawy i wykańczania książki z zastosowaniem twardych lub miękkich okładek wykorzystując zarówno szyte jak i klejone bloki. Dzięki modułowej budowie linia umożliwia dowolną konfigurację kolejnych jednostek, co pozwala na dopasowanie jej do wymagań

użytkownika końcowego:

- IN-FEED STATION, stacja do załadunku zszytych bloków książek;

- NIPPING STATION, stacja prasująca grzbiet książki;

- END PAPERING STATION, stacja podająca wyklejki;

- INLINE BACK GLUING, stacja nakładająca warstwę kleju na grzbiet oraz po obu stronach grzbietu książki;

- LINING UNIT, stacja dostarczająca krepę:

- COVER FEEDER UNIT, stacja oprawiająca w miękkie okładki;

- HAND-FEED STATION & MILLING UNIT, manualna stacja do załadunku zszytych bloków książek;

- LAY DOWN STATION, stacja pozwalająca na delikatne położenie bloków książek.

Do pobrania

Aby pobrać katalog prosimy o dostarczenie nam kilku informacji zwrotnych o sobie. Zebrane dane będą przechowywane jako ogólne źródło informacji

VIDEO